Werkwijze

Van verwijzing tot eindproduct 

De procedure:

  1. Uw behandelend arts schrijft een verwijzing uit, waarin uw zorgvraag geformuleerd is.
  2. Tijdens de eerste afspraak nemen we uw persoons- en verzekeringsgegevens door, bespreken we uw voetproblemen en verrichten we het voetonderzoek. Ook wordt er een zorgplan opgesteld, waarin alle aspecten en afspraken betreffende de orthopedische schoen(en) vermeld worden.
  3. Indien uw verzekeraar dit eist, vragen we bij uw zorgverzekeraar een machtiging aan. Deze machtiging is nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.
  4. Zodra de machtiging binnen is, nodigen we u uit voor het aanmeten van het voor u te leveren hulpmiddel.
  5. Indien nodig maken wij met u vervolgafspraken voor het passen en/of afleveren van uw hulpmiddel.