Maatwerk

Semi-orthopedische schoenen 

Voetonderzoek

In veel opzichten lijken semi-orthopedische schoenen op confectieschoenen; er is een wisselende collectie (zomer en winter), ze zijn afwisselend van model en worden zelfs bij dezelfde schoenfabrikanten gemaakt. Semi-orthopedische schoenen zijn fabrieksmatig in serie vervaardigde schoenen, die meer ruimte bieden dan confectieschoenen om voetbeddingen en aanpassingen aan te kunnen brengen.
Ze zijn dan ook in verschillende breedtematen te bestellen. Mensen, die niet meer met confectieschoenen uit de voeten kunnen en voor wie orthopedische schoenen nog niet nodig zijn, kunnen met semi-orthopedische schoenen geholpen worden.