Werkwijze

Behandeling van voetklachten 

Wordt u of uw kind door een arts naar ons verwezen of maakt u op eigen initiatief een afspraak, dan doorlopen wij een vast behandelingsproces met als doel de cliënt een optimaal resultaat te garanderen.

Klachtenanalyse en onderzoek

Voordat er met de behandeling wordt begonnen, worden de klachten met u besproken. Daarna voeren wij een voetonderzoek uit en wordt er gekeken naar de mogelijkheden van het spierstelsel. De meest voorkomende oorzaak van de klachten is onvoldoende op de voet aangepast schoeisel. Een logische oorzaak, want confectieschoenen zijn immers niet afgestemd op individuele voeten en geven dus geen steun, waar dit juist nodig is. Hierdoor ontstaat overbelasting, hetgeen niet alleen resulteert in voetklachten, maar het kan ook klachten geven in rug of knieën.

Onze werkwijze

Zijn de oorzaken van uw klachten vastgesteld, dan wordt bepaald wat de beste oplossing is. Daarbij volgen wij een sterk individualistische aanpak. Voor elke cliënt zoeken wij een effectieve oplossing, waarbij wij rekening houden met factoren zoals leeftijd, gewicht, gebruikstoepassingen en persoonlijke wensen.